Данъчен портал

за клиенти на KPMG в България

Последна актуализация: 31 май 2021 г.

Настоящото уведомление съдържа информация за обработването на лични данни на лица, които посещават и/или имат регистрация за достъп до Данъчния портал на КПМГ.

КПМГ1 поема ангажимент да защитава поверителността и личния характер на предоставената му информация. Като част от това основно задължение КПМГ се грижи по подходящ начин защитата и използването на личните данни, които се събират онлайн.

Най-общо намеренията ни са да събираме само личните данни, които онлайн посетителите предоставят доброволно, за да можем да им предоставим информация и/или услуги. Моля, прочетете настоящото Уведомление за поверителност, за да научите повече за начина, по който събираме, използваме, споделяме и защитаваме личните данни, които сме получили, категориите лични данни, основанията и целите на обработването, правата на субектите на данни, критериите за определяне на сроковете за съхранение и друга относима информация.

 1. 1. Събиране и използване на лични данни
    1.1 Какви данни събираме?
    1.2 За какви цели обработваме Вашите лични данни?
    1.3 Правни основания за обработване на личните Ви данни
    1.4 Автоматично събиране на лични данни
        1.4.1 IP адреси
        1.4.2 Бисквитки
        1.4.3 Google Analytics
        1.4.4 Уеб отметки
        1.4.5 Инструменти на базата на местоположение
    1.5 Уиджети и приложения за социални медии
    1.6 Деца
 2. 2. Споделяне и прехвърляне на лични данни
    2.1 Прехвърляне в мрежата от фирми-членки на КПМГ
    2.2 Прехвърляне на трети лица
 3. 3. Избор
 4. 4. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
 5. 5. Вашите права
 6. 6. Сигурност и цялостност на данните
 7. 7. Връзки към други сайтове
 8. 8. Промени в настоящото уведомление
 9. 9. Въпроси за уведомлението и прилагането му

1. Събиране и използване на лични данни

1.1 Какви данни събираме

Получаваме лични данни за Вас, ако Вие решите да ги предоставите – например когато изпращате писмо до електронен адрес или когато се регистрирате за определени услуги. В някои случаи може вече да сте предоставили лични данни на КПМГ (например ако сте бивш служител). Ако изберете да се регистрирате или да влезете в сайт на КПМГ, като използвате услуга за единна идентификация (single sign-in) на трето лице или друг доставчик на услуги, който потвърждава Вашата идентичност и свързва данните Ви за вход в социални медии (напр. LinkedIn, Google или Twitter) с КПМГ, ще съберем данни или съдържание, които са необходими за регистрацията или входа, които сте позволили на доставчика на социалната медия да предостави на нас, като Вашето име и имейл адрес. Други данни, които събираме, зависят от настройките за поверителност, които сте установили с доставчика на социалната медия и затова Ви молим да прегледате Уведомлението за поверителност на съответната услуга.

За целите на регистрация и създаване на потребителски профил в Данъчния портал за клиенти на КПМГ в България („Данъчния портал“), включително и за целите на изпращане на електронен седмичен бюлетин или регистрация за участие в организирани от КПМГ събития и обучения, ние може да събираме и обработваме следните категории лични данни: име, организация, длъжност, потребителско име и имейл адрес.

Личните Ви данни не се използват за други цели извън посочените в настоящото Уведомление за поверителност, освен с Вашето изрично съгласие или освен ако не се изисква или е разрешено съгласно закона или професионалните стандарти. Така например, ако се регистрирате в сайт на КПМГ и предоставите данни за Вашите предпочитания, ние ще използваме тези данни, за да персонализираме сайта за Вас. Ако се регистрирате или влезете с услуга за единна идентификация на трето лице или друг доставчик на услуги, бихме могли да Ви разпознаем като същия потребител на различни устройства, които използвате, и да персонализираме сайтовете на КПМГ, които посещавате.

В определени случаи, когато сте се регистрирали за дадени услуги, може да съхраняваме Вашия имейл адрес временно, докато получим потвърждение на данните, които сте предоставили по имейл (т.е. когато изпращаме имейл до адреса, предоставен като част от регистрацията Ви за потвърждаване на заявка за абонамент).

1.2 За какви цели обработваме Вашите лични данни?

КПМГ обработва Вашите лични данни за следните цели:

  - Регистрация на потребител в Данъчния портал и създаване на потребителски профил в Данъчния портал;
  - Изпращане на електронен седмичен бюлетин до регистрираните потребители на Данъчния портал, съдържащ обобщена информация за новини, публикувани през съответната седмица;
  - Регистрация за участие в организирани от КПМГ събития и обучения,;
  - Изпълнение на нормативни и регулаторни задължения на КПМГ, включително и за целите на установяване, упражняване или защита на правни претенции на КПМГ.

1.3 Правни основания за обработване на личните Ви данни

КПМГ най-общо събира само лични данни, които са необходими, за да бъде изпълнена заявката Ви. Когато се искат допълнителни незадължителни данни, ще бъдете уведомени за това в момента на събиране на данните.

Законодателството в Република България ни позволява да обработваме лични данни, ако имаме законови основания за това. По закон трябва да Ви уведомим какви са тези основания. В резултат на това, когато обработваме Вашите лични данни, ние ще се позоваваме на едно от следните основания за обработване:

  - Изпълнение на договор: В този случай обработването на личните Ви данни се налага с оглед изпълнението на наши задължения по договор или за предприемане на стъпки преди сключването на такъв договор.
  - Законово задължение: В този случай се налага да обработваме личните Ви данни, за да спазим законово задължение като например съхраняване на документи за данъчни цели или предоставяне на данни на публичен или правоприлагащ орган.
  - Легитимни интереси: Можем да обработваме данни за Вас, когато това е в наш легитимен интерес при извършване на законна дейност, за да продължи тази дейност, освен когато Вашите права и интереси имат преимущество.
  - Вашето съгласие: Възможно е в определени случаи да поискаме изричното Ви съгласие за обработване на някои Ваши лични данни и ще обработваме личните Ви данни по такъв начин, ако Вие се съгласите да го правим, например за целите на регистрация и създаване на потребителски профил в Данъчния портал или изпращане на електронен седмичен бюлетин до регистрираните потребители на Данъчния портал. Можете да оттеглите съгласието си във всеки момент, като се свържете с КПМГ на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: гр. София, бул. „България“ № 45/А. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни, основано на даденото съгласие преди оттеглянето му.

Примери за горепосочените „легитимни интереси“ са:

  - Предоставяне на информация и/или услуги на лица, които посещават нашия уеб сайт.
  - Предотвратяване на измама или престъпна дейност и опазване на нашите ИТ системи, активи и работни места.
  - Персонализация на онлайн преживяването на потребителите на уеб сайта и подобряване на онлайн присъствието на КПМГ.
  - Осъществяване и анализиране маркетингови дейности.
  - Изпълнение на нашите задължения за корпоративна и социална отговорност.
  - Упражняване на нашите основни права в ЕС по чл. 16 и чл. 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително право на свободна стопанска инициатива (включително законосъобразно осъществяване на нашата бизнес дейност) и право на собственост.

КПМГ събира „чувствителни” лични данни единствено когато съответните лица доброволно ги предоставят или когато такива данни се изискват или е позволено да се събират от закона. „Чувствителните” данни включват лични данни за раса, етнос, политически убеждения, членство в синдикални организации, религиозни или философски убеждения, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, физическо и психическо здраве, сексуален живот и/или сексуална ориентация или данни за съдимост (данни, свързани с присъди и нарушения).

1.4 Автоматично събиране на лични данни

В определени случаи КПМГ и негови доставчици на услуги използват бисквитки (cookies) и уеб отметки (web beacons) и други технологии за автоматично събиране на определени видове данни, когато ни посещавате онлайн, както и чрез имейлите, които обменяме. Събирането на тези данни ни дава възможност да пригодим сайта към Вас, да подобрим работата, ползваемостта и ефективността на онлайн присъствието на КПМГ, както и да измерим ефективността на маркетинговите ни инициативи.

КПМГ обичайно не извършва автоматизирано обработване на лични данни, включително профилиране. В случай, че ние извършваме такъв тип обработване на Вашите лични данни, ние ще Ви предоставим необходимата информация относно използваната в тези случаи логика, както и относно значението и предвидените последствия от това обработване за Вас.

1.4.1 IP адреси

IP адресът е номер, който се дава на Вашия компютър всеки път, когато влезете в интернет. Той позволява на компютрите и сървърите да се разпознават и да обменят данни. IP адресите, които се изписват за потребителите, може да се записват с оглед сигурността на информационните технологии и за целите на диагностиката на системите. Тези данни може да се използват и в агрегирана форма за провеждане на анализи на тенденциите във връзка със сайтовете и тяхната работа.

1.4.2 Бисквитки

Бисквитки може да се поставят на Вашия компютър или устройство с достъп до интернет всеки път, когато ни посетите онлайн. Това позволява на сайта да запомни Вашия компютър или устройство и служи за няколко цели.

На някои от нашите уеб сайтове се появява информиращ банер, с който се иска Вашето съгласие за събиране на бисквитки. Ако не дадете съгласие, Вашият компютър или устройство с достъп до интернет няма да бъде проследено с оглед на маркетингови дейности. Друг вид бисквитки, които са свързани с т.нар. „потребителски вход“, може да се изискват от гледна точка на необходимите функционалности. Този вид бисквитки няма да бъдат блокирани при използването на информиращия банер. Вашият избор ще бъде запазен в бисквитка и ще бъде валиден за период от 90 дни. Ако желаете да отмените избора си, можете да го направите, като изчистите бисквитките от браузъра си.

Въпреки че повечето браузъри автоматично приемат бисквитки, можете да изберете дали да приемете бисквитки от настройките на браузъра си (най-често в менюто „Инструменти“ (Tools) или „Предпочитания“ (Preferences) на браузъра). Можете да изтриете бисквитките от устройството си във всеки момент. В такъв случай, моля, обърнете внимание, че ако не приемате бисквитки, е възможно да нямате достъп до всички функционалности на нашите сайтове.

Допълнителна информация за работата с бисквитки можете да намерите в помощните файлове на браузъра или чрез сайтове като www.allaboutcookies.org.

По-долу е представен списък с видовете бисквитки, които може да се използват на нашите сайтове:

Цел Описание Вид и изтичане
Работа (т.е. браузър на потребителя) Сайтовете ни са изградени на базата на общодостъпни интернет платформи. Те имат вградени бисквитки, които помагат при проблеми със съвместимостта (напр. за идентифициране на вида на Вашия браузър) и подобряване на работата (напр. по-бързо зареждане на съдържание). Сесия

Изтриване при затваряне на браузъра
Сигурност (напр. Asp .NET) Ако се регистрирате за достъп до част с ограничен достъп, нашите бисквитки осигуряват свързаност и вход през цялото време на посещението Ви. За достъп до ограничени части ще Ви е необходимо потребителско име и парола. Сесия

Изтриване при затваряне на браузъра
Предпочитания на сайта Бисквитките може да запомнят предпочитанията Ви (напр. език) или да се опитат да подобрят работата Ви със сайта (напр. чрез персонализация, съобщение „Добре дошли“ или съдържание). Това важи за области, в които специално сте се регистрирали за достъп или сте създали акаунт. Сесия

Изтриване при затваряне на браузъра
Аналитични Може да използваме аналитични инструменти на трети лица или други доставчици на услуги, които ни помагат да разберем как потребителите използват сайта ни. Това ни позволява да подобрим качеството и съдържанието на сайта за посетители. Агрегираните статистически данни обхващат информация като общ брой посещения или разглеждания на страница, както и откъде посетителите идват на сайтовете ни. Повече информация за това как използваме Google Analytics вижте по-долу Постоянно, но ще бъдат изтрити автоматично след две години, ако не посещавате повече сайта
Обратна връзка от посетители на сайта Може да използваме инструмент за проучване на трето лице или друг доставчик на услуги, с който каним определен процент от посетителите да ни дадат обратна връзка. Бисквитки се използват, за да сме сигурни, че не се обръщаме към едни и същи потребители няколко пъти.
Първата бисквитка (1) се поставя, ако посетителят не бъде поканен да участва в проучването и се използва посетителите да не се канят да участват след първото разглеждане на страница.
Втората бисквитка (2) се поставя, ако посетителят бъде поканен да участва в проучването и се използва посетителят да не бъде поканен отново за период от 90 дни.
1 Сесия
Изтриване при затваряне на браузъра
2 Постоянно Автоматично изтриване след 90 дни или отправяне на покана за участие в проучването
Социално споделяне Може да използваме уиджети (widgets) и бутони за социални медии на трети лица или други доставчици на услуги, за да предоставим допълнителни функционалности за споделяне на съдържание от наши сайтове в социални медии и по имейл. Използването на тези уиджети и бутони може да постави бисквитка на устройството Ви, за да направи услугата по-лесна за използване, да се гарантира, че действията Ви се показват на нашите уеб сайтове (напр. актуализира се кеш паметта за броя споделяния в социалните медии) и се записват данни за действията Ви в интернет и нашите уеб сайтове. Насърчаваме Ви да прегледате уведомлението за поверителност на всеки доставчик преди да използвате такива услуги. Допълнителна информация за това как използваме уиджети за социални медии и приложения вижте по-долу. Постоянно, но ще бъдат изтрити автоматично след две години, ако не посещавате повече сайта

Други инструменти и уиджети на трети страни може да се използват на отделни наши уеб страници за предоставяне на допълнителни функционалности. При използването на такива инструменти и уиджети може да се постави бисквитка на Вашето устройство, за да се направи услугата по-лесна за използване и да се гарантира, че действията Ви се показват на нашите уеб страници адекватно.

Бисквитките сами по себе си не ни казват Вашия електронен адрес и не Ви идентифицират по друг начин. В аналитичните ни доклади може да получим други идентифициращи данни, включително IP адреси, но това е за целите на установяване на броя уникални посетители на нашите уеб сайтове и географския обхват на тенденциите при посетителите, а не за установяване на отделни посетители.

1.4.3 Google Analytics

КПМГ може да използва Google Analytics. Повече информация за това как КПМГ използва Google Analytics можете да намерите тук: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

За да даде на посетителите на уеб сайтове повече избор за това как се събират данните им от Google Analytics, Google е разработило добавката Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Тази добавка се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да укаже, че данните да посещението на уеб сайта не трябва да се изпращат на Google Analytics. Добавката не спира изпращането на данните до самия уеб сайт или до други услуги за уеб анализи.

1.4.4 Уеб отметки

Уеб отметката е малък имидж файл на даден уеб сайт, който може да се използва за събиране на определени данни от Вашия компютър като например IP адрес, по кое време е разглеждано съдържанието, вида на браузъра и наличието на бисквитки, които вече са регистрирани от същия сървър. КПМГ използва уеб отметки единствено съгласно приложимото законодателство.

КПМГ или доставчиците на услуги, ангажирани от КПМГ, може да използват уеб отметки, за да проследяват ефективността на уеб сайтовете на трети лица или други доставчици на услуги, които ни предоставят услуги, свързани с маркетинг, или за да събират агрегирани статистически данни за посещаемостта, както и за да управляват бисквитки.

Имате възможност да деактивирате някои уеб отметки, като откажете бисквитките, свързани с тях. Уеб отметката може да регистрира анонимно посещение от Вашия IP адрес, без обаче да се записват данни от бисквитка.

В някои от бюлетините ни и други форми на комуникация може да следим действията на получателите като например брой отворени имейли чрез линкове, заложени в съобщенията. Събираме такава информация, за да измерваме интереса на потребителите и да подобрим сайта.

1.4.5 Инструменти на базата на местоположение

КПМГ може да събира и използва данни за географското местоположение на Вашия компютър или мобилно устройство. Тези данни за местоположението се събират за целите на това да Ви предоставим информация за услуги, които според нас биха представлявали интерес за Вас въз основа на географското Ви положение, и да подобрим нашите продукти и услуги, базирани на местоположение.

1.5 Уиджети и приложения за социални медии

Уеб сайтовете на КПМГ може да включват функционалност, която дава възможност за споделяне чрез приложения за социални медии на трети страни като бутона Like на Facebook и уиджет за Twitter. Тези приложения за социални медии може да събират и използват данни за това как Вие използвате уеб сайтовете на КПМГ (вж. повече за бисквитките за социално споделяне по-горе). Лични данни, които предоставяте чрез такива приложения за социални медии, може да се събират и използват от други членове на даденото приложение за социални медии и подобни действия са предвидени в политиките за поверителност на дружествата, които предоставят съответното приложение. Ние нямаме контрол над тези приложения за социални медии и не отговаряме за тези дружества или как използват Вашите данни.

В допълнение, на уеб сайтовете на КПМГ може да има блогове, форуми, краудсорсинг или други приложения или услуги (общо „елементи на социални медии“). Целта на елементите на социални медии е да улеснят споделянето на знания и съдържание. Лични данни, които сте предоставили на елемент на социални медии на КПМГ, може да бъдат споделени с други потребители на дадения елемент на социални медии (освен ако не е посочено друго при събирането на данните), върху които ние може да имаме ограничен контрол или да нямаме никакъв контрол.

1.6 Деца

КПМГ разбира колко е важно да бъдат запазени личните данни на деца, особено в онлайн среда. По-конкретно нашите сайтове не са специално създадени или насочени към деца на възраст под 14 години. Нашата политика е никога съзнателно да не събираме или съхраняваме данни за лица под 14 години, освен като част от ангажимент за предоставяне на професионални услуги.

2. Споделяне и прехвърляне на лични данни

2.1 Прехвърляне в мрежата от фирми-членки на КПМГ

Ние може да споделяме лични данни с други фирми – членки на организацията на КПМГ като част от международни ангажименти, както и с КПМГ Интернешънъл и други фирми членки, когато се изисква или е необходимо за спазване на нашите законоустановени и регулаторни задължения. Други фирми – членки на организацията на КПМГ може да предоставят услуги на нас или на Вас, като например хостинг услуги, ИТ приложения за поддръжка, предоставяне на определени застраховки за фирмите членки, съдействие за предоставяне на услуги на клиенти и за други цели, ако е необходимо, за да продължим да осъществяваме нашата дейност.

Някои от фирмите – членки на КПМГ може да се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и в такива случаи Вашите лични данни продължават да бъдат защитени по силата на договори в мрежата на КПМГ, в които са предвидени стандартни клаузи за защита на данните във формат, одобрен от Европейската комисия.

2.2 Прехвърляне на трети лица

Не споделяме лични данни с неасоциирани трети лица или други доставчици на услуги, освен ако е необходимо за легитимните ни професионални и бизнес нужди, за изпълнение на Ваши заявки и/или както се изисква или е разрешено съгласно закона или професионалните стандарти. Това включва:

  - Нашите доставчици на услуги: КПМГ работи с реномирани партньори и доставчици на услуги, които може да обработват Ваши лични данни от наше име. КПМГ ще им прехвърли лични данни единствено, когато доставчиците предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на действащото законодателство и да осигурява защита на правата на субектите на данни. Споделяме само лични данни, които им позволяват да предоставят услугите си.
  - Ако бъдем преобразувани или продадени на друга организация: КПМГ може да разкрие лични данни във връзка с продажба или прехвърляне на сайта, за който се отнасят данните.
  - Съдилища, трибунали, правоприлагащи или регулаторни органи: КПМГ може да разкрие лични данни, за да отговори на запитвания от съдилища, държавни или правоприлагащи органи, частни/държавни съдебни изпълнители, или когато е необходимо или подходящо за спазване на приложимото законодателство, разпореждания на съда или актове на държавни органи.
  - Одити: Може да е необходимо разкриване на лични данни при одити във връзка с поверителността на личните данни и сигурността и/или за проучване или отговор на оплакване или заплаха за сигурността.

В допълнение, КПМГ може да прехвърли определени лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) на външни дружества, които работят с нас или от наше име, за целите, описани в настоящото Уведомление за поверителност. КПМГ може също така да съхранява лични данни извън ЕИП. Ако го правим, Вашите лични данни ще продължат да бъдат защитени по силата на договори, които имаме с тези организации извън ЕИП и които са във формат, одобрен от Европейската комисия.

КПМГ не прехвърля личните данни, които предоставяте, на трети лица или други доставчици на услуги за техни преки маркетингови цели.

3. Избор

Като цяло, от Вас не се изисква да предоставяте лични данни на КПМГ, но ние може да поискаме от Вас да предоставите определени лични данни, за да получавате допълнителна информация за нашите услуги или събития. КПМГ може да поиска от Вас разрешение за използване на личните Ви данни по определен начин, като Вие може да се съгласите или да откажете данните Ви да се използват по съответния начин. Ако изберете да се възползвате от дадени услуги или форми на комуникация като например електронни бюлетини, ще имате възможност да прекратите регистрацията или абонамента си във всеки момент, като следвате указанията, включени във всяка комуникация. Ако решите да прекратите абонамента си за услуга или комуникация, ще се постараем своевременно да премахнем данните Ви, като в някои случаи може да ни е необходима допълнителна информация, за да можем да обработим заявката Ви.

Както е описано в „Бисквитки“ по-горе, ако не желаете бисквитки да следят какво разглеждате на нашите сайтове, можете да промените настройките на браузъра си и да откажете всички бисквитки или да получавате информация, когато бъде изпратена бисквитка. Моля, обърнете внимание, че определени части от нашите сайтове може да не работят добре, ако изберете да откажете бисквитки.

Предоставянето на Вашите лични данни за целите на регистриране на потребителски профил в Данъчния портал и за целите на изпращане на седмичен бюлетин или регистрация за организирани от КПМГ събития и обучения, не е задължително или законово изискване. В случай, че не предоставите Вашите лични данни, ние може да не сме в състояние да удовлетворим Вашето искане за регистрация за някоя от целите, посочени в предходното изречение и съответно да не можем да изпълним направена от Вас заявка за регистрация или получаване на седмичен бюлетин.

4. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Полагаме разумни усилия да съхраняваме лични данни само дотолкова, доколкото са необходими за целите, описани в настоящото Уведомление за поверителност.

Периодите за съхранение на личните данни варират при различните категории данни и са определени, като са взети предвид различни фактори, включително естеството и количеството на данните, целите, за които са събрани и обработвани, както и дали КПМГ е субект на законови, регулаторни, договорни или сходни задължения за запазване на данните.

В някои случаи и в съответствие с приложимото законодателство КПМГ може да съхранява данните Ви за по-дълъг период от време (като например за срока на законоустановената погасителна давност и/или ако е необходимо за целите на установяване, упражняване или защита при предявени или потенциални претенции и разрешаване на спорове), за да имаме точен архив за Вас, в случай на нужда.

Във всички случаи, когато съхраняването на Вашите данни вече не се изисква, КПМГ ще осигури сигурно унищожаване на информацията.

5. Вашите права

Ако сте предоставили лични данни на КПМГ, имате следните права:

  - Достъп и коригиране: Имате право на достъп до данните. Ако сме съгласни, че имаме задължение да Ви предоставим лични данни, които съхраняваме за Вас, ние ще Ви ги предоставим безплатно. Преди да Ви предоставим лични данни, може да поискаме доказателство за самоличност и достатъчно информация за Вашите отношения с нас, за да можем да локализираме личните Ви данни. Ако данните, които имаме за Вас, са неточни, можете да се обърнете към нас с искане за коригирането им.
  - Възражение срещу обработване: Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако нямаме право да ги използваме повече, да поискате изтриване на личните Ви данни, ако ги съхраняваме твърде дълго, или ограничаване на обработването им при определени обстоятелства.
  - Други права: В допълнение, може да имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, ако ги съхраняваме твърде дълго, или да поискате ограничаване на обработването им при определени обстоятелства и/или получаване на екземпляр от данните, които имаме за Вас, в електронен формат, когато е приложимо.

Можете да отправите искане или да упражните тези права, като се свържете с КПМГ на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адреса на КПМГ: гр. София, бул. „България“ № 45/А, и ние ще положим всички разумни и уместни усилия да се съобразим с искането Ви, ако то отговаря на приложимото право и професионалните стандарти.

Ако не сте удовлетворени от получения отговор, можете да се свържете с нашето Отговорно лице по защита на личните данни на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на посочения по-горе адрес: гр. София, бул. „България“ № 45/А. Ще потвърдим получаването на Вашето писмо и ще се постараем да разрешим въпроса в срок до 1 месец от първоначалното получаване на Вашето искане. В случаите, когато Вашето искане касае случай с по-голяма сложност или когато до нас са адресирани значителен брой искания или жалби, ние ще Ви уведомим, че разрешаването на случая ще отнеме повече от един месец и ще положим всички разумни усилия да го разрешим в рамките на три месеца от първоначалното подаване на искането. Може да удовлетворим Вашите искания (и в този случай да приложим една от мерките, предвидени в раздела „Вашите права“) или да ги отхвърлим при наличие на законни основания за това.

При всяко положение винаги имате право да подадете жалба пред регулаторния орган, отговорен за защитата на личните данни в Република България, а именно:

Комисия за защита на личните данни

Пощенски адрес: бул. „Цветан Лазаров“ 2, София 1592

Телефон: +359 (2) 91-53-518

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уебсайт: www.cpdp.bg

Ако в конкретния случай е компетентен надзорен орган по защита на данните на друга държава – членка на Европейския съюз, информация за контакт можете да намерите тук: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

6. Сигурност и цялостност на данните

КПМГ прилага разумни политики и процедури за сигурност с цел осигуряване на защита на личните данни срещу неправомерна загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Въпреки полаганите големите усилия, КПМГ не може да се гарантира пълна сигурност срещу всички заплахи. Доколкото е възможно, достъпът до личните Ви данни е ограничен само до лицата, на които те следва да са известни. От лицата, които имат достъп до данните, се изисква да пазят поверителността им.

Също така полагаме разумни усилия да съхраняваме лични данни само дотогава, докато данните са необходими, за да отговорим на искане на дадено лице или докато лицето поиска изтриване на данните.

7. Връзки към други сайтове

Моля, имайте предвид, че уеб сайтовете на КПМГ може да съдържат връзки към други сайтове, включително сайтове, поддържани от други фирми-членки на мрежата на КПМГ, за които не се прилага настоящото Уведомление за поверителност, а други уведомления за поверителност, в които може да има различия. Насърчаваме потребителите да се запознаят с уведомлението за поверителност за всеки уеб сайт, който посещават, преди да предоставят каквито и да било лични данни.

8. Промени в настоящото Уведомление

КПМГ може да променя това Уведомление за поверителност, за да отрази настоящите ни практики във връзка с поверителността. Когато се правят промени, съответно ще бъде променяна и датата на „последна актуализация” най-горе на тази страница. За всички промени, които Ви засягат по същество, ще бъдете уведомени по подходящ начин в зависимост от това как обикновено общуваме с Вас.

9. Въпроси за уведомлението и прилагането му

КПМГ поема ангажимент да защитава поверителността на личните Ви данни онлайн. Ако имате въпроси или коментари за начина, по който администрираме личните Ви данни, моля, свържете се с нас на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адреса на КПМГ, посочен по-долу. Може да използвате този адрес и за да ни предадете Ваши опасения по отношение на спазването на Политиката за поверителност.

1 „КПМГ”, „ние”, „наш” и „нас” се отнасят до „КПМГ България“ ООД, ЕИК 121489246, със седалище и адрес на управление: бул. „България“ 45/А, София, телефон: +359 2 9697 300. В зависимост от контекста, позоваването би могло да се отнася за КПМГ Интернешънъл Лимитид („КПМГ Интернешънъл”), английско дружество с ограничена отговорност, и/или до някоя или повече фирми-членки на КПМГ организацията от независими фирми-членки, асоциирани с КПМГ Интернешънъл. КПМГ Интернешънъл не предоставя услуги на клиенти.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.